Urodziłem się w 1943 r. w Wilanowie.

Moja Matka – Antonina z Mikułowskich – kształciła się w Szkole Gersona, a później w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na Wydziale Ogrodniczym. Pasje twórcze realizowała projektując zieleń miejską.

Ojciec – Tadeusz absolwent Szkoły Gersona i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, uczeń Tadeusza Pruszkowskiego i Szczęsnego Kowarskiego był malarzem. W latach studenckich, z polecenia profesora Pruszkowskiego, został pierwszym nauczycielem malarstwa Wojciecha Fangora. Ich kontakt przerodził się w długoletnią przyjaźń trwającą aż do śmierci Ojca.

Wychowywałem się w wilanowskiej, artystycznej atmosferze domu rodzinnego. Zainteresowania twórcze rozwijałem w Liceum Plastycznym w Łazienkach, a następnie w Państwowym Liceum Technik Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem. Miałem jeszcze szczęście zetknąć się z Mistrzem przed Jego śmiercią.

Moimi nauczycielami w Zakopanem byli Władysław Hasior, Tadeusz Brzozowski, Grzegorz Pecuch, a przede wszystkim Antoni Rząsa, z którym łączyły mnie serdeczne kontakty aż do śmierci Artysty.

Następnie podjąłem naukę w Studium Nauczycielskim w Warszawie, by połączyć pracę pedagogiczną ze sztuką.

Chwile wolne od zajęć szkolnych poświęcałem twórczości artystycznej projektując i realizując biżuterię artystyczną. Nawiązałem wówczas bliski kontakt z Olgierdem Vetescą – jednym z prekursorów polskiej srebrnej biżuterii artystycznej.

Nie zaniedbywałem również rzeźby, która była ciągle podstawową dziedziną mojej twórczości. Szczególnie zajmujące były dla mnie małe formy rzeźbiarskie.

We współpracy z artystką tkaczką Krystyną Mieszkowską-Dalecką wykonywałem prace łączące tkaninę z odlewami mosiężnymi.

Studia wyższe ukończyłem w Poznaniu w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych pod kierunkiem prof. Wacława Twarowskiego.

Dwadzieścia lat prowadziłem zajęcia dla studentów Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej, obecnie Akademii Pedagogiki Specjalnej, przygotowując ich do pracy z osobami niepełnosprawnymi z wykorzystaniem warsztatu twórczego. Wśród moich uczniów mam liczne grono pedagogów, ale także aktywnych artystów.

W pracy twórczej lubię zmagać się z twardym, trudnym materiałem. Rzeźbię w drewnie akacjowym, granicie, kości. Lubię łączyć w jednej pracy różne materiały: granit – odlewy mosiężne, tkaniny – odlewy mosiężne, kość – drewno, kość – mosiądz, szkło – metal.

Rzeźby i płaskorzeźby umieszczam również w biżuterii, w której nadal poszukuję nowych form wyrazu.

Interesują mnie cykle tematyczne: tematyka sakralna, macierzyństwo, portrety, akty, sportowcy, muzycy i ich instrumenty, zwierzęta, ptaki, itp.

Moje prace znajdują się w kolekcjach muzealnych w Polsce i w zbiorach prywatnych w kraju oraz USA, Kanadzie, Japonii, Australii, we Włoszech, Holandii, Belgii, Danii, Austrii.

Skomentuj